Om Sydkorea, se afsnit C.F.9.2.11.5 om Korea (Sydkorea).