Om Sydkorea, se afsnit C.F.9.2.11.6 om Korea (Sydkorea).