Historikskema

Indhold

Indgåel-sesdato

Lovforslags nr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikraft-trædelse

Bemærk-ninger

DBO

Arv

23.11.1973

-

-

BKI nr. 116 af 31.10.1974

15.10.1974

Virkning for personer der er afgået ved døden 15.10.1974 eller senere

DBO

23.11.1973

-

-

BKI nr. 117 af 31.10.1974

15.10.1974

Virkning for kildeskat der forfalder til betaling 31.12.1973

Virkning for øvrige skatter der opkræves efter 21.12.1974

DBO

Udvidelse til Færøerne

20.03.1978

-

-

BKI nr. 37 af 02.06.1978

02.06.1978

-

Protokol

11.03.1997

L 211 af 02.04.1997

Lov nr. 441 af 10.06.1997

BKI nr. 2 af 27.01.1998

30.12.1997

Virkning 01.01.1998

Protokol

21.08.2009

L 17 af 07.10.2009

Lov nr. 1132 af 04.12.2009

BKI nr. 64 af 05.12.2010

22.11.2010

Virkning 01.01.2011

Ændrer artikel 10, 11, 12, 18, 21, 23, 25, 27 og 28

Indhold

Status

Henvisninger

MLI

Ikke indmeldt af Danmark

C.F.8.3.1

C.F.8.3.1.39

Schweiz har endvidere tiltrådt OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager med virkning fra den 1. januar 2017. Se afsnit C.F.8.1.2.3

Bemærk

DBO'en indeholder ikke OECD's modeloverenskomst artikel 27 om bistand med opkrævning af skatter.

Se også

Se også