Historikskema

Indhold

Indgåel-sesdato

Lovforslags nr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikraft-trædelse

Bemærkninger

DBO

Historisk

03.02.1989

L 266 af 05.04.2000

Lov nr. 457 af 31.05.2000

BKI nr. 105 af 11.11.1986

03.02.1986

Historisk

DBO

03.07.2000

L 24 af 04.10.2000

Lov nr. 1026 af 22.11.2000

BKI nr. 1 af 05.01.2001

22.12.2000

Virkning 01.01.2001

Protokol

25.08.2009

L 15 af 07.10.2009

Lov nr. 1131 af 04.12.2009

BKI nr. 66 af 21.12.2010

08.01.2011

Virkning 08.01.2011

Art. 26

Bek. af aftale af 13. marts 2017 mellem Danmark og Singapore om udveksling af oplysninger om finansielle konti

13.03.2017

BKI nr. 24 af 05.12.2017

05.06.2017

Se afsnit C.F.8.1.2.3.3 om den Multilaterale Aftale om automatisk udveksling af oplysninger om finansielle konti

 

Indhold

Status

Henvisninger

MLI

Indmeldt af Danmark

C.F.8.3.1

C.F.8.3.1.39

Singapore har endvidere tiltrådt OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager med virkning fra den 1. maj 2016. Se afsnit C.F.8.1.2.3.

Bemærk

DBO'en indeholder ikke OECD's modeloverenskomst artikel

  • 22 om formue
  • 27 om bistand med opkrævning af skatter
  • 29 om territorial udvidelse.

Se også