Historikskema

Indhold

Indgåel-sesdato

Lovforslags nr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikraft-trædelse

Bemærk-ninger

DBO

12.12.1995

L 226 af 27.03.1996

Lov nr. 402 af 22.05.1996

BKI nr. 120 af 03.11.1997

04.09.1997

TfS 1997, 855 DEP

Virkning 01.01.1998

 

Bemærk

DBO'en indeholder ikke OECD's modeloverenskomst artikel 27 om bistand med opkrævning af skatter.

Argentina har tiltrådt ændringsprotokollen til OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager. Se afsnit C.F.8.1.2.3.

Se også

Se også www.afip.gov.ar om Argentinas skattemyndighed.