Indhold

  • Historikskema
  • Aftale om udveksling af oplysninger i skattesager (TIEA)
  • Aftale om fremme af økonomiske forbindelser
  • Aftale om beskatning af indtægter fra opsparing (Opsagt pr. 1. januar 2019)

Historikskema

Indhold

Indgåel-ses dato

Lovforslags nr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikraft-trædelse

Bemærk-ninger

TIEA

10.09.2009

L 14 af 08.10.2009

Lov nr. 1077 af 20.11.2009

BKI nr. 17 af 18.05.2011

01.06.2011

Virkning kun begrænset af intern dansk lovgivning

Aftale

Fremme af økonomiske forbindelser 

 10.09.2009

 

 

 

01.06.2011 

Denne aftale er et supplement til TIEA-aftalen 

Aftale

Beskatning af indtægt fra opsparing

26.04.2004

09.11.2004

-

-

BKI nr. 23 af 29.08.2005

23.06.2005

Virkning 01.07.2005

Opsagt pr. 1. januar 2019. Se BKI nr. 17 af 13/11/2018

Aruba er endvidere omfattet af OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager med virkning fra den 1. februar 1997 og den tilhørende ændringsprotokol med virkning fra den 1. september 2013. Se afsnit C.F.8.1.2.3.

Aftale om udveksling af oplysninger i skattesager

Aftalen svarer til dele af modelaftalen. Se afsnit C.F.8.2.2.26 (artikel 26) om udveksling af oplysninger og afsnit C.F.8.1.2.1 om grundlag for udveksling af oplysninger.

Aftale om fremme af økonomiske forbindelser

Aftalen er et supplement til TIEA-aftalen. Aftalen handler om selskaber og vedrører beskatning af fortjeneste og udbytte fra et fast driftssted.

Aftale om beskatning af indtægter fra opsparing

Aftalen er indgået i tilknytning til EU's rentebeskatningsdirektiv, 2003/48/EF. Se afsnit C.F.8.1.2.4. Aftalen handler om automatisk informationsudveksling om indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger. Aftalen er opsagt med virkning fra og med den 1. januar 2019.