Historikskema

Indhold

Indgåel-sesdato

Lovforslags nr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikraft-trædelse

Bemærk-ninger

DBO

01.04.1981

 -

Lov nr. 74 af 31.03.1953

Historisk

BKI nr. 33 af 22.03.1982

27.10.1981

Virkning 01.01.1982

Indhold

Status

Henvisninger

MLI

Indmeldt af Danmark

C.F.8.3.1

C.F.8.3.1.39

Australien har endvidere tiltrådt OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager med virkning fra den 1. december 2012. Se afsnit C.F.8.1.2.3.

Bemærk

Australiens indkomstår løber fra 1. juli til 30. juni.

DBO'en indeholder ikke OECD's modeloverenskomst artikel

  • 22 om formue
  • 24 om ikke-diskriminering
  • 27 om bidstand med opkrævning af skatter
  • 29 om territorial udvidelse.

Australien har indgået en MoU (samarbejdsaftale) med Danmark på inddrivelsesområdet. Samarbejdsaftalen trådte i kraft den 16. maj 2014.

Se også

  • Skd. cirkulære nr. 3 af 4. januar 1983 (vejledning)
  • Skat Udland 2000, 88 om det australske skattesystem
  • www.ato.gov.au om Australiens skattemyndighed.