Historikskema

Indhold

Indgåel-sesdato

Lovforslags nr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikraft-trædelse

Bemærk-ninger

DBO

01.04.1981

 -

Lov nr. 74 af 31.03.1953

Historisk

BKI nr. 33 af 22.03.1982

27.10.1981

Virkning 01.01.1982

Bemærk

Australiens indkomstår løber fra 1. juli til 30. juni.

DBO'en indeholder ikke OECD's modeloverenskomst artikel

  • 22 om formue
  • 24 om ikke-diskriminering
  • 27 om bidstand med opkrævning af skatter
  • 29 om territorial udvidelse.

Australien har tiltrådt ændringsprotokollen til OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager. Se afsnit C.F.8.1.2.3.

Australien har indgået en MoU (samarbejdsaftale) med Danmark på inddrivelsesområdet. Samarbejdsaftalen trådte i kraft den 16. maj 2014.

Se også

  • Skd. cirkulære nr. 3 af 4. januar 1983 (vejledning)
  • Skat Udland 2000, 88 om det australske skattesystem
  • www.ato.gov.au om Australiens skattemyndighed.