Indhold

  • Historikskema
  • Aftale om udveksling af oplysninger i skattesager (TIEA).

Historikskema

Indhold

Indgåel-sesdato

Lovforslags nr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikraft-trædelse

Bemærk-ninger

Aftale

Luftfart

27.10.1969

-

-

BKI nr. 11 af 10.02.1970

27.10.1969

-

TIEA

03.11.2011

-

-

BKI nr. 3 af 21.01.2013

14.06.2012

Virkning 01.01.2013

Straffesager 14.06.2012

Aftale om udveksling af oplysninger i skattesager

Aftalen svarer til dele af modelaftalen. Se afsnit C.F.8.2.2.26 (artikel 26) om udveksling af oplysninger og afsnit C.F.8.1.2.1 om grundlag for udveksling af oplysninger.

Bemærk

Barbados har tiltrådt ændringsprotokollen til OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager. Se afsnit C.F.8.1.2.3.

Se også

Se også www.barbados.gov.bb/ird om Barbados' skattemyndighed.