Historikskema

Indhold

Indgåel-
sesdato

Lovfors-
lagsnr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikraft-træ
delse

Bemærk-ninger

TIEA

16.04.2009

L 14 af 07.10.2009

Lov nr. 1077 af 20.11.2009

BKI nr. 49 af 09.12.2009

24.12.2009

Virkning 01.01.2010

Aftale

Fysiske personer

16.04.2009

L 14 af 07.10.2009

Lov nr. 1077 af 20.11.2009

BKI nr. 50 af 09.12.2009

24.12.2009

Virkning 01.01.2010

Aftale

International fly/skib trafik

16.04.2009

L 14 af 07.10.2009

Lov nr. 1077 af 20.11.2009

BKI nr. 51 af 09.12.2009

24.12.2009

Virkning 01.01.2010

MAP vedr. forbundne foretagender

16.04.2009

L 14 af 07.10.2009

Lov nr. 1077 af 20.11.2009

BKI nr. 52 af 09.12.2009

24.12.2009

Virkning 01.01.2010

Bemærk

Bermuda er omfattet af OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager. Se afsnit C.F.8.1.2.3.

Se også

Se også www.taxbermuda.gov.bm om Bermudas skattemyndighed.