Historikskema

Indhold

Indgåel-sesdato

Lovforslags nr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikraft-trædelse

Bemærk-ninger

DBO

02.12.1988

 -

Lov nr. 74 af 31.03.1953

Historisk

BKI nr. 100 11.09.1989

27.03.1989

Virkning 01.01.1990

Indhold

Status

Henvisninger

MLI

Indmeldt af Danmark

C.F.8.3.1

C.F.8.3.1.39

Bulgarien har endvidere tiltrådt OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager med virkning fra den 1. juli 2016. Se afsnit C.F.8.1.2.3.

Bemærk

DBO'en indeholder ikke OECD's modeloverenskomst artikel

  • 9 om associerede foretagender
  • 27 om bistand med opkrævning af skatter.

Se også

Se også www.nap.bg/en om Bulgariens skattemyndighed.