Historikskema

Indhold

Indgåel-
sesdato

Lovfor -
slags nr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikraft-træ
delse

Bemærk-ninger

DBO

27.08.1974

-

Lov nr. 74 af 31.03.1953

Historisk

BKI nr. 125 af 20.12.1974

05.12.1974

Virkning 01.01.1975

Protokol

23.03.2011

L 120 af 28.03.2012

Lov nr. 475 af 30.05.2012

Bek nr. 926 af 29.08.2019

BKI nr. 16 af 29.08.2019

20.03.2019

01.01.2020

Indhold

Status

Henvisninger

MLI

Indmeldt af Danmark

C.F.8.3.1

C.F.8.3.1.39

Brasilien har endvidere tiltrådt OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager med virkning fra den 1. oktober 2016. Se afsnit C.F.8.1.2.3.

Bemærk

DBO'en indeholder ikke OECD's modeloverenskomst artikel

  • 22 om formue
  • 27 om bistand med opkrævning af skatter.

Se også

  • Skd. cirkulære nr. 148 af 5. maj 1975 (vejledning)
  • Skd. cirkulære nr. 170 af 26. oktober 1983 om udvidelse af DBO'en til staternes kontinentalsokkel
  • Skat Udland 1998, 286 og Skat Udland 1999, 48 om skattesystemet i Brasilien
  • www.receita.fazenda.gov.br om Brasiliens skattemyndighed.