Historikskema

Indhold

Indgåel-
sesdato

Lovfor -
slags nr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikraft-træ
delse

Bemærk-ninger

DBO

27.08.1974

-

Lov nr. 74 af 31.03.1953

Historisk

BKI nr. 125 af 20.12.1974

05.12.1974

Virkning 01.01.1975

Protokol

23.03.2011

L 120 af 28.03.2012

Lov nr. 475 af 30.05.2012

Bek nr. 926 af 29.08.2019

BKI nr. 16 af 29.08.2019

20.03.2019

01.01.2020

Bemærk

DBO'en indeholder ikke OECD's modeloverenskomst artikel

  • 22 om formue
  • 27 om bistand med opkrævning af skatter.

Brasilien har tiltrådt ændringsprotokollen til OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager. Se afsnit C.F.8.1.2.3.

Se også

  • Skd. cirkulære nr. 148 af 5. maj 1975 (vejledning)
  • Skd. cirkulære nr. 170 af 26. oktober 1983 om udvidelse af DBO'en til staternes kontinentalsokkel
  • Skat Udland 1998, 286 og Skat Udland 1999, 48 om skattesystemet i Brasilien
  • www.receita.fazenda.gov.br om Brasiliens skattemyndighed.