Dato for udgivelse
09 Nov 2012 13:53
Til
Importører mv
Sagsnummer
12-118874
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af aluminiumsradiatorer med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Rådet har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 1039/2012 offfentliggjort i EU-tidende L 310 af 9. november 2012 indført en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af aluminiumsradiatorer (toldtariffens pos. 7615 10 10 10, 7615 10 90 10, 7616 99 10 91, 7616 99 90 01 og 7616 99 90 91) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår den endelige antidumpingtold og endelige opkrævning af den midlertidige told henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 1039/2012.

Forordningen træder i kraft den 10. november 2012.