Indhold

  • Historikskema
  • Aftale om udveksling af oplysninger i skattesager (TIEA).

Historikskema

Indhold

Indgåel-sesdato

Lovforslags nr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikraft-trædelse

Bemærk-ninger

TIEA

16.12.2009

-

-

BKI nr. 35 af 15.12.2011

05.10.2011

Virkning 01.01.2012

Straffesager 05.10.2011

Aftale om udveksling af oplysninger i skattesager

Aftalen svarer til dele af modelaftalen. Se afsnit C.F.8.2.2.26 (artikel 26) om udveksling af oplysninger og afsnit C.F.8.1.2.1 om grundlag for udveksling af oplysninger.

Cookøerne har med virkning fra 1. september 2017 tiltrådt ændringsprotokollen til OECD´s og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager. Se afsnit C.F.8.1.2.3.

Bemærk

Cookøerne er en øgruppe med hjemmestyre under New Zealand i den sydlige del af Stillehavet.

Se også

Se også http://www.mfem.gov.ck/index.php?option=com_content&view=article&id=19&ltemid=27 om Cookøernes skattemyndighed.