Historikskema

Indhold

Indgåel-sesdato

Lovforslags nr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikraft-trædelse

Bemærk-ninger

DBO

Historisk

26.5.1981

-

-

BKI nr. 15 af 11.02.1983

10.08.1981

Historisk

DBO

11.10.2010

L 131 af 09.02.2011

Lov nr. 377 af 02.05.2011

BKI nr. 23 af 16.08.2011

18.05.2011

Virkning 01.01.2012

Indhold

Status

Henvisninger

MLI

Indmeldt af Danmark

C.F.8.3.1

C.F.8.3.1.39

Cypern har tiltrådt OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager med virkning fra den 1. april 2015. Se afsnit C.F.8.1.2.3

Bemærk

DBO'en indeholder ikke OECD's modeloverenskomst artikel

  • 14 om frit erhverv
  • 22 om formue
  • 27 om bistand med opkrævning af skatter.

Se også

Se også om Cyperns skattemyndighed her.