Historikskema

Indhold

Indgåel-sesdato

Lovforslags nr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikraft-trædelse

Bemærk-ninger

DBO

Historisk

26.5.1981

-

-

BKI nr. 15 af 11.02.1983

10.08.1981

Historisk

DBO

11.10.2010

L 131 af 09.02.2011

Lov nr. 377 af 02.05.2011

BKI nr. 23 af 16.08.2011

18.05.2011

Virkning 01.01.2012

Bemærk

DBO'en indeholder ikke OECD's modeloverenskomst artikel

  • 14 om frit erhverv
  • 22 om formue
  • 27 om bistand med opkrævning af skatter.

Cypern har tiltrådt OECD's og Europarådets konvention og den tilhørende ændringsprotokol om administrativ bistand i skattesager. Se afsnit C.F.8.1.2.3

Se også

Se også www.mof.gov.cy/mof/ird/ird.nsf/dmlindex_en/dmluidex.en?OpenDocument om Cyperns skattemyndighed.