Finland har tiltrådt OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager med virkning fra den 1. april 1994 og den tilhørende ændringsprotokol med virkning fra den 1. juni 2011. Se afsnit C.F.8.1.2.3.

Om Finland, se i øvrigt afsnit C.F.9.2.14.8 om Norden.