Indhold

Dette afsnit handler om:

  • Frankrig - DBO'ens baggrund, formål og historik (C.F.9.2.6.4.1)
  • Frankrig - Gennemgang af overgangsbestemmelserne (C.F.9.2.6.4.2).