Færøerne er omfattet af OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager med virkning fra den 1. januar 2007 og den tilhørende ændringsprotokol med virkning fra den 1. juni 2011. Konventionen og ændringsprotokollen gælder dog ikke i det indbyrdes forhold mellem Færøerne, Danmark og Grønland. Se afsnit C.F.8.1.2.3.

Se i øvrigt afsnit C.F.9.2.14.8 om Norden.

Bemærk

Færøerne, Grønland og Danmark har med hjemmel i artikel 20 i den nordiske bistandskonvention indgået en aftale om automatisk udveksling af oplysninger om finansielle konti i overensstemmelse med OECD’s fælles indberetningsstandard. Baggrunden for aftalen er, at OECD’s og Europarådets bistandskonvention ikke finder anvendelse inden for rammerne af et rigsfællesskab.

 Se BKI nr. 18 af 26. november 2018.

 Se også