Indhold

  • Historikskema
  • Aftale om udveksling af oplysninger i skattesager (TIEA)
  • Bistandskonvention.

Historikskema

Indhold

Indgåel-sesdato

Lovforslags nr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikraft-trædelse

Bemærk-ninger

TIEA

02.09.2009

-

-

BKI nr. 8 af 15.01.2010

13.02.2010

Virkning 01.01.2011

Straffesager 13.02.2010

Gibraltar er endvidere omfattet af OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager med virkning fra den 1. marts 2014. Se afsnit C.F.8.1.2.3

Aftale om udveksling af oplysninger i skattesager

Aftalen svarer til dele af modelaftalen. Se afsnit C.F.8.2.2.26 (artikel 26) om udveksling af oplysninger og afsnit C.F.8.1.2.1 om grundlag for udveksling af oplysninger.

Bemærk

Se også

Se også www.gibraltar.gov.gi om Gibraltars skattemyndighed.