Indhold

  • Historikskema
  • Aftale om udveksling af oplysninger i skattesager (TIEA)
  • Bistandskonvention.

Historikskema

Indhold

Indgåel-sesdato

Lovforslags nr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikraft-trædelse

Bemærk-ninger

TIEA

02.09.2009

-

-

BKI nr. 8 af 15.01.2010

13.02.2010

Virkning 01.01.2011

Straffesager 13.02.2010

Aftale om udveksling af oplysninger i skattesager

Aftalen svarer til dele af modelaftalen. Se afsnit C.F.8.2.2.26 (artikel 26) om udveksling af oplysninger og afsnit C.F.8.1.2.1 om grundlag for udveksling af oplysninger.

Bemærk

Gibraltar er omfattet af OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager. Se afsnit C.F.8.1.2.3

Se også

Se også www.gibraltar.gov.gi om Gibraltars skattemyndighed.