Indhold

  • Historikskema
  • Aftale om udveksling af oplysninger i skattesager (TIEA).

Historikskema

Indhold

Indgåel-sesdato

Lovforslags nr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikraft-trædelse

Bemærk-ninger

TIEA

15.05.2012

- - - -

Ikke trådt i kraft endnu

Aftale om udveksling af oplysninger i skattesager

Aftalen svarer til dele af modelaftalen. Se afsnit C.F.8.2.2.26 (artikel 26) om udveksling af oplysninger og afsnit C.F.8.1.2.1 om grundlag for udveksling af oplysninger.

Guatemala har med virkning fra 1. oktober 2017 tiltrådt ændringsprotokollen til OECD´s og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager. Se afsnit C.F.8.1.2.3.

Se også

Se også http://portal.sat.gob.gt/sitio om Guatemalas skattemyndighed.