Historikskema

Indhold

Indgåel-sesdato

Lovforslags nr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikraft-trædelse

Bemærk-ninger

DBO

10.10.2007

L 114 af 12.03.2008

Lov nr. 470 af 17.06.2008

BKI nr. 47 af 28.11.2008

23.12.2008

Virkning 01.01.2009

Bemærk

DBO'en indeholder ikke OECD's modeloverenskomst artikel

  • 22 om formue
  • 27 om bistand med opkrævning af skatter
  • 29 om territorial udvidelse.

Georgien har tiltrådt OECD's og Europarådets konvention og den tilhørende ændringsprotokol om administrativ bistand i skattesager. Se afsnit C.F.8.1.2.3.

Se også

Se også www.mof.ge/en om Georgiens skattemyndighed.