Historikskema

Indhold

Indgåel-sesdato

Lovforslags nr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikraft-trædelse

Bemærk-ninger

DBO

18.05.1989

-

-

BKI nr. 41 af 30. 04.1992

18.01.1992

Virkning 01.01.1993

Protokol

18.05.1989

- -

BKI nr. 41 af 30.04.1992

18.01.1992

Virkning 01.01.1993

Aftale

Skibs- og luftfart

04.03.1961

- -

BKI nr. 46 af 04.05.1965

14.04.1965

Virkning 01.01.1961

Bemærk

DBO'en indeholder ikke OECD's modeloverenskomst artikel 27 om bistand med opkrævning af skatter.

 

Grækenland har tiltrådt OECD's og Europarådets konvention og den tilhørende ændringsprotokol om administrativ bistand i skattesager. Se afsnit C.F.8.1.2.3.

 

Se også

Se også www.minfin.gr/portal/en om Grækenlands skattemyndighed.