Om Holland, se afsnit C.F.9.2.14.1 om Nederlandene.