Historikskema

Indhold

Indgåel-sesdato

Lovforslags nr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikraft-trædelse

Bemærk-ninger

TIEA

22.08.2014

 

 

BKI nr. 3 af 29.01.2016

 4.12.2015

Virkning for  skatteperioder, der begynder på eller efter 04.12.2015 eller, hvis der ikke er nogen skatteperiode, på alle skattekrav, som opstår på eller efter 04.12.2015.

Aftale

Skibsfart

09.12.2004

L 22 af 05.10.2005

Lov nr. 1183 af 12.12.2005

BKI nr. 1 af 05.01.2006

16.12.2005

Virkning 01.01.2006

Aftale

Luftfart

14.03.2000

L 16 af 02.10.2002

Lov nr. 971 af 04.12.2002

- -

Virkning 01.01.1997

Hong Kong er endvidere omfattet af OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager med virkning fra den 1. september 2018. Se afsnit C.F.8.1.2.3.

Se også

Se også www.ird.gov.hk om Hong Kongs skattemyndighed.