Island har tiltrådt OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager med virkning fra den 1. november 1996 og den tilhørende ændringsprotokol med virkning fra den 1. februar 2012. Se afsnit C.F.8.1.2.3

Om Island, se i øvrigt afsnit C.F.9.2.14.8 om Norden.