Kasakhstan har tiltrådt OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager med virkning fra den1. august 2015. Se afsnit C.F.8.1.2.3

Bemærk

Kasakhstan har meddelt, at den dansk-sovjetiske DBO ikke anvendes efter den 1. januar 1995.

Kasakhstan var indtil den 31. december 1994 omfattet af den dansk-sovjetiske DBO. Se den dansk-sovjetiske DBO i afsnit C.F.9.2.18.12 om SNG.

Se også

Se også om Kasakhstans skattemyndighed her.