Kasakhstan har meddelt, at den dansk-sovjetiske DBO ikke anvendes efter 1.1.1995.

Kasakhstan var indtil 31.12.1994 omfattet af den dansk-sovjetiske DBO. Se den dansk-sovjetiske DBO i afsnit C.F.9.2.18.11 om SNG.

Bemærk

Kasakhstan har tiltrådt ændringsprotokollen til OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager. Se afsnit C.F.8.1.2.3

Se også

Se også www.minfin.kz/index.php?uin=1120302613&lang=en om Kasakhstans skattemyndighed.