Historikskema

Indhold

Indgåel-sesdato

Lovforslags nr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikraft-trædelse

Bemærk-ninger

DBO

22.06.2010

L 132 af 09.02.2010

Lov nr. 378 af 02.05.2011

BKI nr. 17 af 09.10.2013

02.10.2013

Virkning 01.01.2010,

Aftale

Luftfart

27.11.1976 og 27.02.1977

-

-

BKI nr. 81 af 13.09.1977

27.02.1977

-

Indhold

Status

Henvisninger

MLI

Indmeldt af Danmark

C.F.8.3.1

C.F.8.3.1.39

Kuwait har endvidere tiltrådt OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager med virkning fra den 1. december 2018. Se afsnit C.F.8.1.2.3.

Bemærk

DBO'en indeholder ikke OECD's modeloverenskomst artikel 14 om frit erhverv.

Se også

Se også om Kuwaits skattemyndighed her.