Historikskema

Indhold

Indgåel-sesdato

Lovforslags nr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikraft-trædelse

Bemærk-ninger

DBO

14.09.2007

L 14 af 28.11.2007

Lov nr. 87 af 20.02.2008

BKI nr. 11 af 17.02.2009

22.02.2009

Virkning 01.01.2010

Indhold

Status

Henvisninger

MLI

Indmeldt af Danmark

C.F.8.3.1

C.F.8.3.1.39

Kroatien har endvidere tiltrådt OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager med virkning fra den 1. juni 2014. Se afsnit C.F.8.1.2.3

Bemærk

Efter DBO'en artikel 27, stk. 2, skal overenskomsten af den 19. marts 1981 mellem Kongeriget Danmark og Den Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslavien samtidig ophøre med at have virkning i forholdet mellem Danmark og Kroatien.

DBO'en indeholder ikke OECD's modeloverenskomst artikel:

  • 22 om formue
  • 27 om bistand med opkrævning af skatter

Se også

Se også om Kroatiens skattemyndighed her.