Historikskema

Indhold

Indgåel-sesdato

Lovforslags nr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikraft-trædelse

Bemærk-ninger

DBO

11.10.1977

-

-

BKI nr. 45 af 27.03.1979

08.01.1979

Virkning 01.01.1977

Se dog art. 27

Indhold

Status

Henvisninger

MLI

Indmeldt af Danmark

C.F.8.3.1

C.F.8.3.1.39

Korea har endvidere tiltrådt OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager med virkning fra den 1. juli 2012. Se afsnit C.F.8.1.2.3.

Bemærk

DBO'en dækker kun Sydkorea.

DBO'en indeholder ikke OECD's modeloverenskomst artikel:

  • 21 om andre indkomster
  • 22 om formue
  • 27 om bistand med opkrævning af skatter

Se også

  • Skd. cirkulære nr. 130 af 7. august 1979 (vejledning)
  • CIR nr. 42 af 9. april 1985 om artikel 21, stk. 4
  • Se også om Koreas skattemyndighed her.