Indhold

  • Historikskema
  • Aftale om gensidig fritagelse for dobbeltbeskatning af skibs- og luftfartsindtægter

Historikskema

Indhold

Indgåel-sesdato

Lovforslags nr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikraft-trædelse

Bemærk-ninger

Aftale

Skibs- og luftfart

29.03.1967

-

-

BKI nr. 41 af 23.06.1967

31.12.1964

Virkning 01.01.1965

Libanon har endvidere tiltrådt OECD´s og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager med virkning fra den 1. september 2017. Se afsnit C.F.8.1.2.3.

Aftale om gensidig fritagelse for dobbeltbeskatning af skibsfarts- og luftfartsindtægter

Aftalen afviger fra OECD's modeloverenskomst artikel 8, stk. 1, om skibs- og luftfart.

Al indkomst fra skibsfarts- og luftfartsvirksomhed kan kun beskattes i det land, hvor foretagendet er hjemmehørende.

Bestemmelsen omfatter luftfartsforetagender, der drives i pool-aftaler af en hvilken som helst art.

Aftalen indeholder en definition af udtrykkene "libanesiske foretagender", "danske foretagender" og "skibsfart- og luftfartsvirksomhed".

Se også

Se også www.finance.gov.lb om Libanons skattemyndighed.