Indhold

  • Historikskema
  • Aftale om udveksling af oplysninger i skattesager (TIEA)

Historikskema

Indhold

Indgåel-sesdato

Lovforslags nr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikraft-trædelse

Bemærk-ninger

TIEA

29.04.2011

-

-

BKI nr. 34 af 15.12.2011

15.10.2011

Virkning 01.01.2012

Straffesager 15.10.2011

Macau er endvidere omfattet af OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager med virkning fra den 1. september 2018. Se afsnit C.F.8.1.2.3.

Aftale om udveksling af oplysninger i skattesager

Aftalen svarer til dele af modelaftalen. Se afsnit C.F.8.2.2.26 (artikel 26) om udveksling af oplysninger og afsnit C.F.8.1.2.1 om grundlag for udveksling af oplysninger.