Indhold

  • Historikskema
  • Aftale om udveksling af oplysninger i skattesager (TIEA)

Historikskema

Indhold

Indgåel-sesdato

Lovforslags nr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikraft-trædelse

Bemærk-ninger

TIEA

28.09.2010

-

-

BKI nr. 28 af 25.10.2012

03.12.2011

Virkning 01.01.2012

Straffesager 03.12.2011

Marshalløerne har endvidere tiltrådt OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager med virkning fra den 1. april 2017. Se afsnit C.F.8.1.2.3

Aftale om udveksling af oplysninger i skattesager

Aftalen svarer til dele af modelaftalen. Se afsnit C.F.8.2.2.26 (artikel 26) om udveksling af oplysninger og afsnit C.F.8.1.2.1 om grundlag for udveksling af oplysninger.

Bemærk

Marshalløerne er en stat i det vestlige Stillehav i Oceanien.