Moldova har tiltrådt OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager med virkning fra den 1. marts 2012. Se afsnit C.F.8.1.2.3.

Moldova har meddelt, at de ikke anser sig for omfattet af den dansk-sovjetiske DBO. Se SKM2003.435.DEP.

Moldova var omfattet af den dansk-sovjetiske DBO indtil opløsningen af Sovjetunionen i 1991. Se afsnit C.F.9.2.18.12 om SNG.