Indhold

  • Historikskema
  • Aftale om udveksling af oplysninger i skattesager (TIEA)
  • Aftale om beskatning af indtægter fra opsparing

Historikskema

Indhold

Indgåel-sesdato

Lovforslags nr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikraft-trædelse

Bemærk-ninger

TIEA

22.11.2010

-

-

BKI nr. 10 af 17.03.2012

21.10.2011

Virkning 01.01.2012

Straffesager 21.10.2011

Aftale

Beskatning af indtægt fra opsparing

14.09.2004

21.12.2004

-

-

BKI nr. 31 af 29.08.2005

01.07.2005

-

Montserrat er endvidere omfattet af OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager med virkning fra den 1. oktober 2013. Se afsnit C.F.8.1.2.3

Aftale om udveksling af oplysninger i skattesager

Aftalen svarer til dele af modelaftalen. Se afsnit C.F.8.2.2.26 (artikel 26) om udveksling af oplysninger og afsnit C.F.8.1.2.1 om grundlag for udveksling af oplysninger.

Aftale om beskatning af indtægter fra opsparing

Aftalen er indgået i tilknytning til EU's rentebeskatningsdirektiv, 2003/48/EF. Se afsnit C.F.8.1.2.4. Aftalen handler om automatisk informationsudveksling om indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger.