►Norge har tiltrådt OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager med virkning fra den 1. april 1995 og den tilhørende ændringsprotokol med virkning fra den 1. juni 2011. Se afsnit C.F.8.1.2.3◄ 

Om Norge, se i øvrigt afsnit C.F.9.2.14.7 om Norden.