Historikskema

Indhold

Indgåelsesdato

Lovforslags nr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikraft-
trædelse

Bemærk-
ninger

Aftale

Gensidig administrativ bistand i toldsager

11.09.1981

-

-

BKI nr. 92 af 23.09.1982

26.08.1982

-

Ændringsaftale til BKI nr. 92 af 23.09.1982

03.08.1989

-

-

BKI nr. 17 af 09.02.1990

12.08.1986

Virkning 01.01.1987

Aftale

Bistand i skattesager

07.12.1989

-

-

BKI nr. 42 af 30.04.1992

08.05.1991

Virkning

Sager der er kommet til den kompetente myndighed i den kontra-
herende stat efter 08.05.1991

DBO

Arv og gaver

12.09.1989

-

-

BKI nr. 115 af 11.11.1992

19.08.1992

Virkning 19.08.1992

Tillægsaftale

Til DBO om arv og gaver

12.09.1989

-

-

BKI nr. 8 af07.02.1994

19.08.1992

Virkning 19.08.1992

DBO

23.09.1996

L 122 af 11.12.1996,

L 43 af 13.10.1999

L 218 af 05.04.2001

L 111 af 27.01.2010

Lov nr. 190 af 12.03.1997,

Lov nr. 861 af 30.11.1999

Lov nr. 486 af 07.06.2001

Lov nr. 428 af 28.04.2010

BKI nr. 92 af 25.06.1997

11.05.1997

Virkning 01.01.1998

TfS 1997, 576

Lov om indgåelse af aftale mellem Danmarks og Sveriges regeringer om ophævelse af grænsegængerreglen.

27.12.1996

 

 

Lov nr. 1215 af 27.12.1996

28.12.1996

01.01.1997

Ved loven tiltrædes gensidig aftale af 28. juni 1996 om betingelserne for fortsat at kunne anvende grænsegængerreglen.

Cirkulære til artikel 20 i den nordiske bistandsaftale (BKI nr. 42 af 30.04.1992)

30.06.1997

-

-

CIR nr. 174 af 03.12.1997

01.01.1998

Virkning

Sager der efter 01.01.1998 er kommet til den kompetente myndighed i den anmodede stat

Protokol til DBO

06.10.1997

L 85 af 14.11.1997

Lov nr. 1102 af 29.12.1997

BKI nr. 3 af 02.02.1998

02.02.1998

Virkning 01.01.1998

TfS 1998, 28.

Artikel 3, 5, 21, 25 og 26

Aftale mellem Danmark og Sverige om beskatning af ansatte om bord på færger og tog i regelmæssig trafik mellem Danmark og Sverige

30.09.1999

L 45 af 13.10.1999

Lov nr. 875 af 03.12.1999

BKI nr. 1 af 10.01.2000

29.12.1999

Virkning 01.01.2000

Tillægsaftale

Landskabet Åland

01.12.1999

-

-

BKI nr. 2 af 24.01.2000

16.02.2000

Virkning 01.01.1998

Grænsegængeraftale mellem Danmark og Sverige

(Øresundsaftalen)

29.10.2003

L 59 af 5.11.2003

Lov nr. 974 af 5.12.2003

BKI nr. 36 af 28.10.2004

26.07.2004

Virkning 01.01.2005

Bestemmelserne om fradrag for pensions-
indskud og udgifter til broafgiften samt udvekslin
gen af provenue anvendes dog fra og med 1. januar 2004.

Reglerne er beskrevet under artikel 15 og 18 samt artikel 31

Aftale mellem Danmark og Færøerne

Beskatning af indkomst for arbejde om bord på skibe i internationalt skibsregister

10.08.2005

L 57 af 09.11.2005

Lov nr. 1412 af 21.12.2005

BEK nr. 15 af 11.01.2006

22.01.2006

Virkning 01.01.2005

Opsigelse af DBO

Arv og gaver, Sverige

25.06.2007

-

-

BKI nr. 34 af 04.12.2007

-

Arv- og gaveskatter eksisterer ikke længere i Sverige

Protokol til DBO

04.04.2008

L 18 af 08.10.2008

Lov nr. 1193 af 11.12.2008

BKI nr. 4 af 14.01.2009

29.12.2008

Virkning 01.01.2009

Artikel 10, 13, 15, 18, 26 og 28

Aftale mellem Danmark og Færøerne om ændring af protokol til DBO

23.10.2014

L 75 af 19.11.2014

Lov nr. 1485 af 23.12.2014

-

19.12.2014

Virkning 01.01.2015

Artikel 18

Bek. om administrativ aftale mellem Danmark, Færøerne og Grønland om automatisk udveksling af oplysninger om finansielle konti i henhold til artikel 20 i overenskomst af 07.12.1989 mellem de nordiske land om bistand i skattesager

29.11.2016 BKI nr. 18 af 26.11.2018 26.11.2018

Se afsnit C.F.8.1.2.3.3 om den Multilaterale Aftale om automatisk udveksling af oplysninger om finansielle konti.

Protokol til DBO

29.08.2018 L 34 af 03.10.2018

Lov nr. 1294 af 21.11.2018

BEK nr. 1440 af 16.12.2019

BKI nr. 3 af 31.03.2020 28.11.2019

Virkning 01.01.2020

Artikel 26, 28, protokollen punkt X (til artikel 25)

Opsigelse af DBO

Arv og gaver, Norge

06.06.2014  

BKI nr. 6 af 10.05.2022 -

Arv- og gaveskatter eksisterer ikke længere i Norge.

Ved noteveksling af 6. juni 2014 blev aftalen opsagt med virkning for Norge fra 22. august 2014.

Indhold

Status

Henvisninger

MLI

Ikke indmeldt af Danmark

C.F.8.3.1

C.F.8.3.1.39

Bemærk

Finland har med virkning fra 1. maj 1999 tiltrådt EF-voldgiftskonventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af intern forbundne foretagenders overskud. Se TfS 1999, 757.

Bemærk

De nordiske lande har indgået en overenskomst om bistand i skattesager BKI nr. 42 af 30.04.1992. Se under afsnit C.F.9.2.14.8.3.

Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige har tiltrådt OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager og den tilhørende ændringsprotokol. For Danmarks vedkommende gælder konventionen også for Grønland og Færøerne. Se afsnit C.F.8.1.2.3 om bistandskonventionen.

Se også

Se også