Loven handler om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien.

Fritagelse af efterløn og pension

Ved opsigelse af overenskomsten med Spanien bliver en person, som den 28. november 2007 var hjemmehørende i Spanien, og som den 31. januar 2008 modtog efterløn eller pension, som efter overenskomsten kun kunne beskattes i dette land, fritaget for beskatning af de pågældende indtægter, så længe vedkommende forbliver hjemmehørende i Spanien.

Skattefritagelsen betyder, at der gives exemption uden progressionsforbehold, dvs. at pensionen ikke skal medregnes i den danske indkomstopgørelse og heller ikke indgå i skatteberegningen. 

Skattefritagelsen gælder også for andre pensioner, som vedkommende senere modtager, og som efter overenskomsten kun kunne beskattes i Spanien. Se § 3, stk. 1.

Hvis et ægtepar den 28. november 2007 var hjemmehørende i Spanien, og kun den ene ægtefælle modtog efterløn eller pension den 31. januar 2008, fritages den anden ægtefælle for beskatning af efterløn eller pension, som vedkommende senere modtager, og som efter ovennævnte overenskomst kun kunne beskattes i Spanien, så længe ægteparret forbliver hjemmehørende i Spanien. Se § 3, stk. 2.

Efterlevende ægtefælle

Det er Skatteministeriets opfattelse, at overgangsbestemmelsen også har virkning for en efterlevende ægtefælle, uanset at dennes ægtefælle er død inden den 31. januar 2008 og dermed ikke får pension udbetalt den 31. januar 2008. Det er en betingelse, at begge ægtefæller var hjemmehørende i Spanien den 28. november 2007 og at den afdøde ægtefælle var begyndt at modtage pension inden den 31. januar 2008.

Hvis ægtefællen er død inden den 28. november 2007, er den efterlevende ægtefælle derimod ikke omfattet af overgangsbestemmelsen, da parret i dette tilfælde ikke begge var hjemmehørende i Spanien den 28. november 2007. I en sådan situation anses den efterlevende ægtefælle for enlig på overgangstidspunktet den 28. november 2007.

Pension fra andet EU-land

Overgangsbestemmelserne har også virkning, hvis blot den ene af ægtefællerne modtog pension den 31. januar 2008 fra et EU-land. Det er en betingelse at begge ægtefæller var hjemmehørende i Spanien den 28. november 2007.

Ansøgning om pension før 1. februar 2008

Betingelsen for skattefrihed er også opfyldt, hvis en person den 28. november 2007 var hjemmehørende i Spanien og senest den 31. januar 2008 havde indleveret en ansøgning om udbetaling af pension eller efterløn, som kommer til udbetaling med tilbagevirkende kraft for en periode der ligger før 1. februar og derefter løbende.

Ansøgning om pension efter 31. januar 2008

Betingelsen for skattefrihed er derimod ikke opfyldt, hvis ansøgning om pension eller efterløn sker efter den 31. januar 2008, uanset om udbetaling sker med tilbagevirkende kraft for en periode der ligger før 1. februar 2008 og derefter løbende.

Betingelsen for skattefrihed er heller ikke opfyldt for en person, der vælger at udskyde ansøgning om pension eller efterløn, til efter den 31. januar 2008 uanset om personen måtte være berettiget til efterløn eller pension for en periode der ligger før 1. februar 2008.

Bemærk

Det er Skatteministeriets opfattelse, at overgangsbestemmelserne ikke længere har virkning for personer, hvis fulde skattepligt til Danmark genindtræder, uanset at disse evt. opretholder bopæl i Spanien i forbindelse med, at den fulde skattepligt til Danmark genindtræder.

Det er også Skatteministeriets opfattelse, at overgangsbestemmelsen ikke længere har virkning for personer, der inden opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsten havde dobbeltdomicil og blev anset for hjemmehørende i Spanien efter den dagældende overenskomst, hvis disse personer efter opsigelsen af overenskomsten indretter sig på en sådan måde, at de ville være blevet anset for hjemmehørende i Danmark efter den dagældende overenskomst.

Se også

SKM2008.530.SKAT om de skattemæssige virkninger af opsigelsen af DBO'erne med Frankrig og Spanien.

Se også

Se også SKM2010.707.SKAT om nedslag for spanske skatter på fast ejendom efter EVSL § 12.