Historikskema

Indhold

Indgåel-sesdato

Lovforslags nr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikraft-trædelse

Bemærk-ninger

DBO

11.11.1980

-

-

BKI nr. 6 af 12.02.1981

17.12.1980

Virkning Danmark 01.01.1978
Virkning Storbritannien
Indkomst- og kapital-vindingsskat 06.04.1978
Selskabsskat 01.04.1978
Olieindkomst-skat 01.01.1978
Frigørelsesafgift 01.01.1978

Protokol

01.07.1991

-

-

BKI nr. 7 af 22.01.1992

19.12.1991

Virkning Danmark 01.01.1992 (TfS 1992, 428)
Virkning Storbritannien 01.04.191991

Protokol

15.10.1996

L 192 af 12.03.1997

Lov nr. 438 af 10.06.1997

BKI nr. 93 af 31.07.1997

20.06.1997

Virkning Danmark 01.01.1998 (TfS 1997, 239 og TfS 1997, 410 og TfS 1997, 683)
Virkning Storbritannien Indkomst- og kapital-vindingsskat 06.04.1998
Selskabsskat 01.04.1998

Indhold

Status

Henvisninger

MLI

Indmeldt af Danmark

C.F.8.3.1

C.F.8.3.1.39

Det Forenede Kongerige af Storbritannien og Nordirland har endvidere tiltrådt OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager med virkning fra den 1. maj 2008 og den tilhørende ændringsprotokol med virkning fra den 1. oktober 2011. Se afsnit C.F.8.1.2.3. Tiltrædelsen muliggør også, at nogle af Det Forenede Kongeriges oversøiske territorier kan tilslutte sig konventionen.

Bemærk

Storbritanniens skatteår løber fra 6. april - 5. april.

DBO'en dækker ikke tidligere kolonier eller oversøiske territorier medmindre det særskilt er nævnt.

Bemærk

DBO'en indeholder ikke OECD's modeloverenskomst artikel 22 om formue.

DBO'en indeholder ikke OECD's modeloverenskomst artikel 27 om bistand med opkrævning af skatter.

Se også

  • Skat Udland 1998,43 om Storbritanniens skattesystem
  • Www.hmrc.gov.uk om Storbritanniens skattemyndighed.