Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Generelt om afgrænsningen af erhvervsmæssig virksomhed over for ikke erhvervsmæssig virksomhed. (C.C.1.3.1)
  • Afgrænsningen mellem erhvervsmæssig virksomhed og ikke erhvervsmæssig virksomhed i relation til særlige virksomhedstyper (C.C.1.3.2).

Se også

  • Afsnit C.C.1.1.2 Beskatning af selvstændig erhvervsvirksomhed og ikke erhvervsmæssig virksomhed (hobbyvirksomhed), der beskriver, hvilken betydning det har for beskatningen, at der er tale om hobbyvirksomhed
  • Afsnit C.C.1.2.3 Selvstændig erhvervsvirksomhed, afgrænsning over for honorarmodtagere, der ikke er selvstændigt erhvervsdrivende
  • Afsnit C.C.8 om arbejdsmarkedsbidrag for selvstændigt erhvervsdrivende.