Indhold

Dette afsnit handler om de generelle regler og principper om opgørelse af den skattepligtige nettoindkomst, dvs. bruttoindkomsten efter fradrag af udgifter.

Afsnittet indeholder:

 • Introduktion vedrørende fradrag for udgifter (C.C.2.2.1.1)
 • Driftsomkostningsbegrebet, SL § 6, stk. 1, litra a (C.C.2.2.1.2)
 • Afgrænsning over for private udgifter (C.C.2.2.1.3)
 • Afgrænsning over for anlægs- og etableringsudgifter (C.C.2.2.1.4)
 • Formueforvaltning (C.C.2.2.1.5)
 • Selskabers finansielle grundlag (C.C.2.2.1.6)
 • Start af virksomhed (C.C.2.2.1.7
 • Opsatte driftsomkostninger. Ophør af virksomhed (C.C.2.2.1.8)
 • Vedligeholdelsesudgifter, ikke fradrag for forbedringsudgifter (C.C.2.2.1.9)
 • Visse udgifter, der efter deres art ikke kan trækkes fra (C.C.2.2.1.10
 • Rette udgiftsholder, interesseforbundne parter (C.C.2.2.1.11
 • Interessenter og partredere (C.C.2.2.1.12).   

Se også

Se også afsnit C.C.2.2.2 om de enkelte omkostningsarter, herunder om fradrag og fradragsbegrænsninger efter ligningsloven.