Dato for udgivelse
03 Dec 2012 13:53
SKM-nummer
SKM2012.704.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
12-0240296
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Afdragsordninger og henstand + Lønindeholdelse
Emneord
Inddrivelse, restanceinddrivelse, restance, beløbsgrænser, afdragsordning
Resumé

I overensstemmelse med bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige offentliggøres hermed beløbssatserne for beregningen af betalingsevnen for 2013.

Reference(r)

Bekendtgørelse nr. 922 af 24. august 2011 om inddrivelse af gæld til det offentlige § 42

Henvisning
SKATs Juridiske vejledning 2012-2, G.A.3.1.1

Under henvisning til § 42 i bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige meddeles følgende beløbssatser, der pr. 1. januar hvert år reguleres med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Denne meddelelse fastsætter satserne for 2013.

De i § 5, stk. 1, fastsatte indkomstintervaller og afdragsprocenter er som følger:

Ikke forsørgerpligt over for børn

   

Forsørgerpligt over for børn

Afdragsprocent

 Indkomstinterval per år

Afdragsprocent

5 %

105.900

132.059

0 %

6 %

132.060

139.539

4 %

7 %

139.540

147.009

4 %

8 %

147.010

154.489

4 %

9 %

154.490

161.959

4 %

10 %

161.960

169.429

5 %

11 %

169.430

176.909

6 %

12 %

176.910

184.379

7 %

13 %

184.380

191.869

8 %

14 %

191.870

199.319

9 %

15 %

199.320

206.809

10 %

16 %

206.810

214.289

11 %

17 %

214.290

221.759

12 %

18 %

221.760

229.239

13 %

19 %

229.240

236.699

14 %

20 %

236.700

244.179

15 %

21 %

244.180

251.649

16 %

22 %

251.650

259.129

17 %

23 %

259.130

266.609

18 %

24 %

266.610

274.069

19 %

25 %

274.070

281.549

20 %

26 %

281.550

289.019

21 %

27 %

289.020

296.509

22 %

28 %

296.510

303.979

23 %

29 %

303.980

311.449

24 %

30 %

311.450

318.929

25 %

30 %

318.930

326.399

26 %

30 %

326.400

333.879

28 %

30 %

333.880

341.349

29 %

30 %

341.350

og derover

30 %

Det i § 14, stk. 4, nr. 3, fastsatte beløb udgør 700 kr.

De i § 16, stk. 3, nr. 4, fastsatte rådighedsbeløb udgør 1.570 kr. om måneden for børn indtil det fyldte 2. år, 2.010 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 2. år og indtil det fyldte 7. år og 2.890 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 7. år og indtil det fyldte 18. år.

Det i § 21 fastsatte rådighedsbeløb udgør 5.740 kr. om måneden. Har skyldneren en ægtefælle eller samlever, forhøjes rådighedsbeløbet med 4.000 kr.

Den i § 31, stk. 2, fastsatte nedre grænse i nettoindkomsten udgør 105.900 kr. Når nettoindkomsten kommer under dette beløb, fastsættes afdragsordninger vedrørende bøder enten under hensyntagen til gældens størrelse eller på baggrund af en konkret betalingsevnevurdering efter reglerne i kapitel 6 i bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige.