Indhold

  • Regel
  • Lovgrundlag

Regel

Der skal betales en løbende præmieafgift af skadesforsikringer, som udgør 1,1 pct. af præmien. Se lov om afgift af skadesforsikringer §§ 1 og 2. Afgiften skal betales, når der opkræves forsikringspræmier. Opkrævningen sker af forsikringsselskaberne mv., som indbetaler afgiften til Skatteforvaltningen.

Lovgrundlag

Reglerne om afgift af skadesforsikringer står i lov om afgift af skadesforsikringer (lov nr. 551 af 18. juni 2012 med senere ændringer).

Loven indfører en præmieafgift på skadesforsikringer til afløsning af den hidtil gældende stempelafgift. Hensigten med den nye afgiftslov var at modernisere og forenkle afgiften på skadesforsikringer, som hidtil var gældende efter stempelafgiftsloven. Afgiften ændres således fra en dokumentafgift, som skal betales, når der tegnes en forsikring (stempelafgift) til en løbende afgift, der skal betales, når der opkræves forsikringspræmier.

Stempelafgiftens anvendelsesområde med hensyn til afgiftspligtige forsikringer og fritagne forsikringstyper videreføres som udgangspunkt i skadeforsikringsafgiftsloven.

Loven om afgift af skadesforsikringer forkortes i denne vejledning SKADL.