Indhold

Afsnittet beskriver skadesforsikringsafgiftslovens særlige regler om hæftelse for afgiften.

Afsnittet indeholder:

  • Hæftelse for repræsentanter for udenlandske forsikringsvirksomheder
  • Hæftelse for forsikringstagere

Bemærk

Reglerne medfører, at andre end den afgiftspligtige forsikringsvirksomhed kan komme til at betale afgiften.

Se også

Se også afsnit E.A.6.1.6 om registrerede virksomheders pligt til at angive og betale afgiften.

Hæftelse for repræsentanter for udenlandske forsikringsvirksomheder

En dansk repræsentant for en udenlandsk forsikringsvirksomhed hæfter sammen med forsikringsvirksomheden solidarisk for afgiften overfor Skatteforvaltningen, hvis forsikringsvirksomheden er etableret i et land udenfor EU, Norge, Island, Færøerne og Grønland. Det betyder, at Skatteforvaltningen kan opkræve afgiften både hos forsikringsvirksomheden og hos repræsentanten. Se SKADL § 12, nr. 1.

Repræsentanten hæfter dermed for afgiften i de tilfælde, hvor registrering ved en dansk repræsentant er obligatorisk. Se afsnit E.A.6.1.4.2 om obligatorisk registrering ved herboende repræsentant.

Hæftelse for forsikringstagere

Forsikringstagere hæfter for afgiften i de tilfælde, hvor en forsikringsvirksomhed i et land udenfor EU, Norge, Island, Færøerne og Grønland, har tegnet en forsikring, hvor præmien er afgiftspligtig, og hvor forsikringsvirksomheden har undladt at lade sig registrere for afgiften efter loven. Se SKADL § 12, nr. 2.

Reglerne om hæftelse for danske repræsentanter og for forsikringstagere er begrundet i, at der ikke er mulighed for at danske myndigheder kan inddrive skyldige afgifter med bistand fra myndighederne i forsikringsvirksomhedens land, hvis det er lande udenfor EU eller Norden.