Indhold

Afsnittet beskriver reglerne for afgiftsgodtgørelse.

Afsnittet indeholder:

  • Tilfælde hvor stempelmærket kan godtgøres
  • Makulering.

Tilfælde hvor stempelmærket kan godtgøres

Den autoriserede oplagshaver kan efter ansøgning få godtgjort værdien af stempelmærker i følgende tilfælde:

a)   Ikke-anvendte stempelmærker
b)   Anvendte stempelmærker
c)   Brand, brækage og lignende

Se TOBAKAL § 6, stk. 2, jf. § 33.

Ad a) Ikke-anvendte stempelmærker

Ikke-anvendte stempelmærker, der er beskadigede eller på anden måde er blevet uanvendelige for virksomheden, fx ved omlægning af produktionen, kan godtgøres virksomheden.

Godtgørelsen af beskadigede stempelmærker er betinget af, at mærkerne trods beskadigelsen uden tvivl kan identificeres.

Virksomheden skal indlevere stempelmærkerne til Skatteforvaltningen sammen med en ansøgning, som skal indeholde en specificeret angivelse af de mærker, der ønskes godtgjort, samt oplysning om grunden til, at der ønskes godtgørelse.

Ad b) Anvendte stempelmærker

Stempelmærker, som er påsat varer, der befinder sig på virksomhedens lager, kan godtgøres virksomheden. Det gælder også varer, der er returneret til virksomheden.

Virksomheden skal sende en ansøgning til Skatteforvaltningen med specificerede oplysninger om varerne og de anvendte stempelmærker.

Godtgørelsen er betinget af, at pakningernes indhold af tobaksvarer tilintetgøres eller tilføres virksomhedens lager, og at stempelmærkerne tilintetgøres eller på tydelig måde annulleres.

Der kan også gives godtgørelse af anvendte stempelmærker i tilfælde, hvor mærkerne, som er påsat pakningerne, er brudt eller på anden måde ødelagt ved Skatteforvaltningens undersøgelse af mærker eller pakningernes indhold.

Ad c) Brand, brækage og lignende

Stempelmærkeværdien af anvendte stempelmærker på varer, der er gået tabt ved brand og lignende hos den autoriserede oplagshaver eller under transport til og fra den autoriserede oplagshaver, fx ved skibs- eller flyforlis, kan godtgøres. Se TOBAKAL § 6, stk. 2, jf. § 33.

Der kan ikke gives godtgørelse for varer, der er gået tabt (forsvundet) ved tyveri, herunder indbrudstyveri/røveri, hverken hos den autoriserede virksomhed, under transporten eller hos detailhandleren.

For stempelmærker, der som følge af tyveri er beskattet i et andet EU-land, ydes der imidlertid godtgørelse. Se TOBAKAL § 6, stk. 2, jf. § 33.

Se også

Se også afsnit E.A.1.8 om forsendelse af ubeskattede varer.

Makulering

I forbindelse med godtgørelse af betalingen for stempelmærker (herunder ved efterstempling) skal mærkerne makuleres eller på anden måde annulleres. Ikke-anvendte mærker afleveres dog til Skatteforvaltningen.

Virksomheden skal sende en fortegnelse med specificerede oplysninger om mærkerne og det ønskede tidspunkt for makuleringen/annulleringen til Skatteforvaltningen. Makuleringen kan foregå som en tilintetgørelse af pakningen med påsiddende mærke. Annulleringen kan foregå ved, at mærket på tydelig måde overstemples "Ugyldig".

Når virksomheden anmoder om godtgørelse for ikke-anvendte mærker, skal den sammen med mærkerne afgive en specificeret fortegnelse over mærkerne til Skatteforvaltningen.