Forarbejdet tobak

Ved forarbejdet tobak forstås cigaretter, cigarer, cerutter og cigarillos, samt fin- og groftskåret røgtobak.

Cigarer

Ved cigarer forstås

  • tobaksruller, som er forsynet med et dæksblad af naturtobak, eller
  • tobaksruller, med en stykvægt uden filter og mundstykke mellem 2,3 gram og 10 gram og en omkreds på mindst 34 mm eller derover i mindst en tredjedel af deres længde, som er fyldt med en reven blanding og er forsynet med et dæksblad af normal cigarfarve af rekonstitueret tobak, der dækker produktet helt, men ikke mundstykket.

Varer, som delvist består af andre stoffer end tobak, men som opfylder de øvrige kriterier, ligestilles med cigarer.

Cigarillos og Cerutter

Ved cigarillos forstås

  • tobaksruller, som er forsynet med et dæksblad af naturtobak, eller
  • tobaksruller, med en stykvægt uden filter og mundstykke mellem 2,3 gram og 10 gram og en omkreds på mindst 34 mm eller derover i mindst en tredjedel af deres længde, som er fyldt med en reven blanding og er forsynet med et dæksblad af normal cigarfarve af rekonstitueret tobak, der dækker produktet helt eventuelt også filteret.

Varer, som delvist består af andre stoffer end tobak, men som opfylder de øvrige kriterier, ligestilles med cigarillos eller cerutter.