åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Afsnittet beskriver reglerne om national sambeskatning.

Dette afsnit handler om

  • introduktion til national sambeskatning (C.D.3.1.1)
  • betingelser for national sambeskatning (C.D.3.1.2)
  • omlægning af indkomstår (C.D.3.1.3)
  • opgørelse af sambeskatningsindkomsten (C.D.3.1.4)
  • administrationsselskabet (C.D.3.1.5).